دانلود فایل کامل تحقیق تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع


دانلود فایل کامل تحقیق تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع

ما اولین نیستیم ولی بی شک برترین هستیم
عنوان محصول دانلودی:تحقیق تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع
یکی از بهترین فایل ها در این موضوع پیش روی شماست. فهرست ، چکیده و لینک دانلود((تحقیق تأثیر مشاوره گروهی به شیوه مراجع)) را در ادامه مطلب ببینید
هدف ازانجام این پژوهش مشخص کردن تأثیرمشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری درتغییرخودپنداره نوجوانان بزهکاراست. پژوهشگربه دنبال رد یا تأیید فرضیه به این شرح می باشد: فرضیه اول : مشاوره گروهی به شیوه مراجع محوری درتغییرخودپنداره نوجوانان بزهکاراست.


ادامه مطلبhttp://cdgift.ir/newmagaleh/art11864.html